top of page
helfo2.jpg

Direkteoppgjør med HELFO

Vi har direkteoppgjør med HELFO. For deg som pasient, betyr dette at du kun betaler en egenandel når du utfører behandling som er refusjonsberettiget. Det er 15 ulike punkter for refusjon fra HELFO, og ifølge folketrygdloven gis det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander:

1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

helfo2.jpg

Direkteoppgjør med HELFO

Vi har direkteoppgjør med HELFO. For deg som pasient, betyr dette at du kun betaler en egenandel når du utfører behandling som er refusjonsberettiget. Det er 15 ulike punkter for refusjon fra HELFO, og ifølge folketrygdloven gis det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander:

1. Sjelden medisinsk tilstand
2. Leppe-kjeve-ganespalte
3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6. Periodontitt
7. Tannutviklingsforstyrrelser
8. Bittanomalier
9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10. Hyposalivasjon
11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

bottom of page