Informasjon om Koronavirus

12.mars  2020

I forbindelse med koronavirus-epidemien, følger vi Folkehelseinstituttets anbefalinger, og utfører derfor kun akutt og/eller helt nødvendig tannbehandling. Alle andre behandlinger vil bli utsatt. Dette gjelder foreløpig fra og med mandag 16.03.2020 og 14 dager frem i tid, men kan bli forlenget. Vi er tilgjengelige på tlf 32 22 63 22.

Vi ønsker å forebygge smitte i sammenheng med koronaviruset og setter derfor også inn ekstra tiltak på vår klinikk, for de pasientene som skal ha behandling i perioden. 


Opplever du symptomer på luftveisinfeksjon ber vi deg holde deg hjemme.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller akutt behandling, og du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av koronavirus, ber vi også om at du tar kontakt på telefon på forhånd, slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling.


Vi har satt inn ekstra antibac på venterommene våre og på behandlingsrommene.

Vi anbefaler deg å bruke antibac når du ankommer klinikken, så vel som før du forlater klinikken.

Hilsen oss ved Godtanna Tannklinikk

 

post-lierskogen@godtanna.no - +47 32 22 63 22

©2019 by Godtanna avd. Lierskogen. Proudly created with Wix.com